PV


PVEen PV installatie vraagt significant meer van een verdeelsysteem dan een gewone installatie. Dit komt vooral doordat een PV installatie, op het moment van productie, lange tijd 100% gelijktijdigheid heeft. Hierdoor kunnen warmte problemen ontstaan.

Tot vandaag is Duitsland veruit de grootste producent van zonne-energie. In Nederland zijn we er later mee gestart. We constateren nu dat installateurs dit oppakken. De projecten en ook de kennis van deze installaties nemen dan ook in hoog tempo toe. Geyer Nederland neemt de in Duitsland opgedane ervaringen op het gebied van Photovoltaic systemen mee in het ontwerp en de uitvoering ervan. Dit gaat over de DC maar ook de AC zijde van de installatie. Waar moet ik schakelen en beveiligen, waar ga ik meten (kWh)en waar plaats ik een overspanningsbeveiliging? Dit zijn allemaal vragen welke in het ontwerp aan de orde komen. Zodat uw installaties goed en stabiel blijven werken.